Ngày đăng: 22/11/2013 Nhấn để in bài viết

Tôi đã có thẻ sinh viên, làm thế nào để được sử dụng Thư viện?

 Bạn cần tham gia một lớp tập huấn “Hướng dẫn sử dụng Thư viện” khoảng 60 phút do thư viện tổ chức, bạn có thể xem lịch tập huấn  Tại đây.