Ngày đăng: 22/11/2013 Nhấn để in bài viết

Nếu là giáo viên mời giảng, cần thủ tục gì để có thẻ cán bộ và quyền sử dụng Thư viện?

 Thày, cô cần điền thông tin theo mẫu đính kèm, xin xác nhận của khoa và nộp mẫu lại Thư viện. Tải mẫu Tại đây.

Để được cấp tài khoản sử dụng Thư viện, thày, cô liên hệ trực tiếp tại Quầy trực Giải đáp thông tin- tầng 1 Thư viện.

Đt: 043.854.8121 máy lẻ 102

Hotline: 0973.714.468 (Mr Kép) 

Email: lic@hanu.edu.vn.